از مجموعه «تنها کسی که کتاب را خواند، نویسنده است.»

۱۳۹۶

«از همه اسرار الفی بیش برون نیفتاد و باقی هر چه گفتند در شرح آن الف گفتند و آن الف البته فهم نشد»

شمس تبریزی

«مقدمه‌ای بر کتابخانه‌ی الف» که پیش‌تر در دوسالانه‌ی مجسمه‌سازی در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران (۱۳۹۶) به نمایش گذاشته شد و هم‌چون مقدمه که در انتهای نگارش متن نوشته می‌شود، دیباچه‌ای بود بعد از پروژه‌ی بزرگ‌تری به نام «کتابخانه‌ی الف» که هنرمند در آن موقن به گونه‌ای حفظ کتاب از دید مخرب خواننده به روش نمک‌سود کردن بود؛ او همان گونه کتاب را در نمک خوابانده که مواد فاسد شدنی(گوشت) را میخوابانند. در این شیوه‌ی نگهداری، کتاب نه قابل خوانش است و نه حتی تورق…

“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at TMOCA, 1000 cured books
“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at TMOCA, 1000 cured books
“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at TMOCA, 1000 cured books
“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at TMOCA, 1000 cured books
“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at TMOCA, 1000 cured books
“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at Mohsen Gallery, 1000 cured books
“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at Mohsen Gallery, 1000 cured books
“An Introduction to the Aleph’s Library” installation at Mohsen Gallery, 1000 cured books