از مجموعه «بایگانی الف»

۱۳۹۷

سوگند یا سئوکند در اصل به معنای گوگرد بوده‌است. در دوران گذشته یکی از روش‌های نهایی اثبات اتهام یا برائت متهمان، خوراندن آب گوگرد به آنان بوده‌است. چنانچه متهم بعد از خوردن گوگرد یا همان سوگند زنده می‌ماند، حکم به برائت وی می‌دادند. اصطلاح سوگند خوردن که تأکید شخص بر صحت گفته‌هایش است، در اصل از همین آیین گرفته شده‌است.

 

دکتر مهری باقری. «بخش گونه‌های تحول معنایی». در مقدمات زبان‌شناسی. چاپ سیزدهم. انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۶۷.

“page116” Metal clips, glass, pages of books exposed to sulfur gas, sulfur ash, 29 x 21 cm each
“page164” Metal clips, glass, pages of books exposed to sulfur gas, sulfur ash, 29 x 21 cm each
“page192” Metal clips, glass, pages of books exposed to sulfur gas, sulfur ash, 29 x 21 cm each
installation view
installation view, text on the wall